Beretning fra skyttegraven

Ligesom Menig Peter Hansen oplevede Johannes Petersen det hårde gravearbejde. Han kunne se klar mening med gravearbejdet. (i uddrag):

“Min bataljon, 11. bataljon, den fik tildelt et stykke, og vi var jo klar over, at det havde meget at sige, hvis vi havde noget at kravle ned i, hvis der blev krig. Vi var hurtige til at arbejde, men vi arbejdede alligevel – ja hele sommeren med denne stilling (Tunestillingen) Vi gik jo ud og gravede om morgenen, og så om aftenen, når vi kom hjem, ja så tog vi til vort kvarter. Vi havde, det hørte jo med til udstyret, en lille spade, men det var vi hurtigt klar over, de duede ikke til noget, så vi fik udleveret nogle store almindelige spader så vi kunne grave ordentligt.”