Anlægget

På 22 km mellem Roskilde Fjord ved Veddelev og Køge Bugt ved Mosede Fort blev udlagt pigtråd i en meters højde, og over ti meters bredde. Der blev støbt flankeringshuler for hver 500 meter, gravet i alt ca. 40 km skyttegrave og anlagt ammunitionsdepoter mv.

Dette fæstningsværk fik navnet Tunestillingen efter landsbyen Tune.

I alt blev der gravet ca. 5000 underjordiske rum. De fleste var små træbeklædte opholdsrum i skyttegravene. Nogle af de støbte flankeringshuler ligger stadig ude på markerne.

I starten gravede ca. 2000 soldater hver dag et stykke af skyttegraven. De skulle grave et bestemt stykke hver dag.

Fra 1916 til krigen sluttede i november 1918 var der konstant tusindvis af soldater ved Tunestillingen. Først var der flest ingeniørtropper og arbejdssoldater fra infanteriet. Senere, da skyttegravene var brugbare, kom feltartilleriet. I hele perioden fortsatte byggeriet af stillingen. Det var ikke de samme soldater, der var der hele tiden, men to bataljoner nemlig 11. og 28. bataljon hørte til Roskilde garnison. Når soldaterne gravede, boede de fleste hos de faste beboere. En kone på en gård skulle pludselig lave mad til dobbelt så mange, som hun var vant til, og gårdens karle og piger og også gårdejerfamilien måtte flytte sammen, så der blev plads til soldaterne. Senere blev der bygget to soldaterlejre: Greve lejren og Barfredhøjlejren, så ikke alle soldaterne skulle bo hos de lokale.

483f196-uregistreret-kasse
En af de underjordiske flankeringshuler, som stadig eksisterer.