Quiz – Undervisningen


Velkommen til quizzen Undervisningen.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvorfor var eleverne trætte i skolen?
Hvad var en vigtig del af historieundervisningen?
Hvad betyder udtrykket at skille fårene fra bukkene?
Hvilket af følgende fag hører ikke til blandt de ældste af folkeskolens fag?