Landsbyskolerne

Børnene i Greve gik kun i skole hver anden dag. De ældste gik i skole tirsdag, torsdag og lørdag, mens de yngste gik i skole mandag, onsdag og fredag.

Der var som regel kun to klasser: én klasse for elever fra 7-10 år, og én klasse for elever fra 11-14 år. Derfor kunne det sagtens være, at man gik i klasse med nogle, der var to-tre år yngre eller ældre end én selv.

Ofte var der var kun ét klasseværelse, og eleverne havde den samme lærer til alle fag. Gymnastik foregik udenfor på gårdspladsen. Børnene i landsbyskolerne i Greve kendte helt frem til 1954 kun til at gå i skole på denne måde, som blev kaldt for Landsbyordningen.


Greve Landsby

zoom_1766f1

  1. Greve skole opført 1742.
  2. Greve Kirke blev bygget omkr. 1100. Kirken som den ser ud i dag er opført i 1789.
  3. og Greve præstegård kan anes i baggrunden.