Anskuelsestavler

Anskuelsestavlerne blev en vigtig del af undervisningen i landsbyskolen fra slutningen af 1800-tallet.

Med det ‘styhrske cirkulære’ fra år 1900 bliver anskuelsesundervisningen til lov. Her hedder det: “Ved Samtaler, støttede først til virkelige Genstande, senere tillige til tegning paa Skoletavlen eller til Vægbilleder, søges Barnets Sansning og Forestillingsliv opdraget, ligesom det øves i at udtale sig om, hvad det har iagttaget, og forberedes saaledes for den egentlige Fagundervisning.”

Læreren skal med andre ord undervise ved at give eleverne ting i hænderne eller vise dem tegninger og billeder af ting og steder.

Metoden er inspireret fra Tyskland, hvor man siden midten af 1800-tallet havde brugt anskuelsestavler i undervisningen.

Læg mærke til anskuelsestavler med dyr på væggene.
Læg mærke til anskuelsestavler med dyr på væggene.